Inloggen vrijwilligers en leden: Weedo.nu
Lidmaatschap & Contributie

Lidmaatschap

H.V. De Heemruiters is een hippische vereniging met als doelstelling in de meest brede zin leden de mogelijkheid te bieden in de hippische sport activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten betreffen paardrijden, ponyrijden, mennen, het beheren en exploiteren van een hippische accommodatie, het organiseren van hippische evenementen en alles wat daarmee verband houdt. Ze hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de pony- en paardensport in verenigingsverband, de vorming van de hierbij betrokkenen en het bevorderen van de relatie tussen mens, pony en paard.

Om aan bovenstaande doelstelling tegemoet te komen streeft H.V. De Heemruiters er naar de toegankelijkheid van de vereniging laag te houden. Dit wordt bereikt door een lage contributie en een bijdrage van leden bij de diverse activiteiten. De jeugd is de toekomst van elke vereniging, zo ook van H.V. De Heemruiters. Voor hen wil H.V. De Heemruiters de toegankelijkheid zeer laag houden om aanwas vanuit de jeugd te bevorderen.

Leden vormen de basis en bestaansrecht van de vereniging. Leden van H.V. De Heemruiters herkennen zich in de hierboven geformuleerde doelstelling. Leden verwachten aan het lidmaatschap plezier te beleven, verwantschap te voelen met elkaar en in de ruimste zin van het woord ruimte en mogelijkheden geboden te krijgen de paardensport te beoefenen en beleven. Leden zijn contributie en bijdragen verschuldigd.

Contributie (peildatum 01-01-2024)

Basis contributieEUR 82,50
KNHS lidmaatschapEUR 29,50


HR lidmaatschap tot 18 jaar (jeugdleden):       Basiscontributie + KNHS lidmaatschap

Toeslagen HR lidmaatschap tot 18 jaar (jeugdlid)
1 verenigingsles per week50% basiscontributie als toeslag
1 extra verenigingsles per week400% basiscontributie als toeslag
1 extra verenigingsles per 2 weken200% basiscontributie als toeslag
vrij gebruik van de rijbaan0% basiscontributie als toeslag

Rekenvoorbeelden:

Voorbeeld 1 :    Een jeugdlid tot 18 jaar betaalt voor een lidmaatschap zonder les in de week €82,50 + €29,50 = € 112,00 per jaar en heeft vrij gebruik van de rijbanen.*

Voorbeeld 2 :    Een jeugdlid tot 18 jaar betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week €82,50 + €29,50 + (50% x €82,50) = € 153,25 per jaar en heeft vrij gebruik van de rijbanen.*

Voorbeeld 3 :    Een jeugdlid tot 18 jaar betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week en 1 extra les per 2 weken: €82,50 + €29,50 + (50% x €82,50) + (200% x €82,50) = € 318,25 per jaar en heeft vrij gebruik van de rijbanen.*


HR lidmaatschap vanaf 18 jaar:                       Basiscontributie + KNHS lidmaatschap

Toeslagen HR lidmaatschap vanaf 18 jaar
1 verenigingsles per week
 inclusief vrij gebruik van de rijbanen
200% basiscontributie als toeslag
1 extra verenigingsles per week400% basiscontributie als toeslag
1 extra verenigingsles per 2 weken200% basiscontributie als toeslag
vrij gebruik van de rijbanen100% basiscontributie als toeslag

Rekenvoorbeelden:

Voorbeeld 1 :    Een volwassen lid betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week € 82,50 + € 29,50  + 200% x €82,50 = € 277,00 per jaar en heeft dan ook vrij gebruik van de rijbanen.*

Voorbeeld 2 :    Een volwassen lid betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week en 1 extra les per 2 weken €82,50  + € 29,50 + 200% x € 82,50 + 200% x € 82,50 = € 442,00 per jaar en heeft dan ook vrij gebruik van de rijbanen.*

Voorbeeld 3 :    Een volwassen lid betaalt voor een lidmaatschap zonder lessen, maar vrij gebruik van de rijbanen €82,50 + € 29,50 + 100% x  € 82,50 = € 194,50 per jaar.*

*: Indien de rijbaan niet bezet is in verband met verenigingslessen of evenementen (zie bakbezetting)


Bijdragen

Verenigingsuren: 

Leden van HV de Heemruiters zijn naast de contributie een bijdrage verschuldigd in de vorm van verenigingsuren bij concoursen, evenementen, commissies en overige activiteiten. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij per jaar minimaal 10 dagdelen van 4 uur verenigingswerk verricht. Ieder lid mag vooraf aangeven waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het leveren van bovengenoemde bijdrage. 

Vanaf 1 januari 2022 is het in bijzondere gevallen ook mogelijk om de verplichte verenigingsuren vooraf af te kopen. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze secretaris.

We zijn een vereniging van leden met een gezamenlijke passie: gezelligheid en verenigingsgevoel spelen dus bij al onze activiteiten een belangrijke rol.

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u een email sturen naar onze secretaris:

secretariaat@heemruiters.nl